Čeština
Používání souborů cookies

Používání souborů cookies

Společnost Domanský s.r.o., se sídlem Českobrodská 566, Praha 9, IČO 62914910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35498 (dále také jen „společnost“ či „naše společnost“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů a poučit vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaní s Magnas Media můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies. Více o podmínkách zpracování cookies naleznete na www.profimodel.cz a na www.domansky.cz

Kamerové systémy na našich provozovnách

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách.

Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost Domanský s.r.o.

Subjekty, jejichž osobní údaje naše společnost zpracovává, mohou být především klienti a potenciální klienti naší společnosti, zejména naši zákazníci, příjemci našich služeb, příjemci financování a jejich zástupci, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, další účastníci smluvních vztahů, popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí naší společnosti právní titul.

 

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, pak pro tyto přístroje podobu našich webových stránek optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně zpracovali, vypravili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení nebo vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že napíšete na email: marketing@domansky.cz.
 • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku – viz kontakt shora.
 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

 

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Uzavření smlouvy a plnění smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zvolené či zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, předmět financování, platební údaje apod.).

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku tím, že napíšete na email: marketing@domansky.cz.

 

Toto zpracování je nutné pro ochranu zájmů společnosti, např. při vymáhání pohledávek nebo pro vnitřní administrativní účely. Za tímto účelem může společnost zpracovávat i údaje sloužící k zajištění bezpečného využívání nabízených služeb.

 

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (např.e-mail marketing a telemarketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že napíšete na email: marketing@domansky.cz. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

 

Pro zpracování vašich osobních údajů za účelem marketingu potřebuje naše společnost váš souhlas. Na základě vašeho souhlasu společnost zpracovává vaše osobní údaje pro účely nabízení obchodu a služeb, dále provádí marketingové zpracování a analýzy, a to i pomocí automatizovaného zpracování a profilování, s cílem zkvalitnit poskytované služby a přizpůsobit nabídku vašim potřebám. Souhlas pro marketingové účely primárně udělujete samotné společnosti, aby vaše údaje mohla zpracovávat například pro vytvoření vhodné nabídky nad rámec již existujícího smluvního vztahu. Společnost vás může kontaktovat zejména prostřednictvím telefonu, SMS zprávy, e-mailu nebo i poštou, přičemž při zasílání obchodních sdělení společnost dodržuje povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů.

 

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům a příjemci osobních údajů

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží:vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam, kdy a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner:pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 • Platební karty:naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Platící zákazník musí být dle příslušných právních předpisů ověřen tak, aby bylo prokázáno, že jde o skutečného, oprávněného držitele platební karty s ohledem na oprávněný zájem na provedení transakce. K ověření platícího zákazníka dojde ještě předtím, než je platba autorizována a finanční prostředky strženy z účtu držitele karty. Výše uvedená data jsou ukládána pouze u vydavatelů platebních karet.

 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho mohou být vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s právními předpisy.
Společnost též může zejména zpřístupnit vaše údaje v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, kdy oprávněnými osobami mohou být orgány veřejné moci, zejména orgány činné v trestním řízení, soudy apod. Dále společnost může vaše údaje zpřístupnit subjektům, jichž využívá při plnění svých smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, nebo subjektům, které společnost užívá k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů. Společnost tak může pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osoby (zpracovatele). Příjemci vašich osobních údajů jsou zejména zástupci naší společnosti, dále společnosti, prostřednictvím kterých společnost vymáhá své pohledávky, advokátní kanceláře, reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti či poskytovatelé informačních systémů Společnosti.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh. Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 90 dní.

 

Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 90ti dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

 

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme.

 

Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16ti let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16ti let. Osoba mladší 16ti let může náš internetový obchod používat pouze v případě, že k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce (rodič, zákonný zástupce nebo opatrovník).

 

 

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.
Máte právo získat od společnosti osobní údaje, které se vás týkají a jež jste společnosti poskytli na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření či plnění smlouvy. Společnost na základě vaší žádosti vám poskytne tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na společnost nebo se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to tím, že napíšete na email: marketing@domansky.cz.

 

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního či sporného řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů shora uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

 

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést tím, že napíšete na email: marketing@domansky.cz.

 

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesli námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budeme však rádi, pokud budete stížnosti řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím emailu marketing@domansky.cz.

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. ledna 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.profimodel.cz a na www.domansky.cz

 

 

 

 

COOKIES

(výchozí lišta na webu):

 

Tato webová stránka používá soubory cookies

Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V Informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou vámi preferovanou variantu.

 

(proklik na Informace o souborech cookies, který bude dostupný přímo z lišty):

 

 

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

 

 1. Co jsou cookies?Cookies představuje malý textový soubor, jenž obvykle obsahuje jedinečný identifikátor a který je zaslán do prohlížeče koncového zařízení uživatele webových stránek a je umístěn v úložišti koncového zařízení. Tento soubor obsahuje některé anonymní informace jako je identifikátor, název webových stránek, případně dobu trvání (okamžik expirace). Tento soubor může být dočasný a existuje v době přihlášení na webové stránky anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti koncového zařízení po dobu stanovené expirace, příp. dokud není uživatelem webových stránek odstraněn.

  II. Důvody pro použití cookies

  Cookies používáme především proto, abychom zajistili, že shora uvedené webové stránky řádně fungují, dále abychom zjistili, jaké jsou vaše preference, cílili obsah webových stránek tak, aby lépe odpovídal vašim požadavkům, které vyplývají z toho, jak webové stránky procházíte a čemu při jejich procházení věnujete vaši pozornost. Cookies rovněž využíváme pro určení, jaké produkty či služby vás zajímají a následně vám případně poskytli jejich nabídku. Cookies nepoužíváme, abychom zjistili vaše další osobní údaje, avšak údaje, které jejich prostřednictvím máme k dispozici, můžeme případně spojit s vašimi osobními údaji, které nám poskytnete nebo které získáme jiným způsobem.

  III. Používané typy cookies a jejich účel

  Webové stránky společnosti používají následující typy cookies:

 • Technické cookies – tyto soubory cookies jsou nutné pro správné zobrazení webových stránek a zajišťují jejich řádné fungování
 • Analytické cookies – účelem analytických cookies je zjistit, jak uživatelé webové stránky používají a sledovat jejich návštěvnost. Tyto funkce nám umožňují zlepšit kvalitu a obsah webových stránek
 • Konverzní a trackingové cookies – tyto soubory cookies umožňují společnosti analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Marketingové cookies – tyto soubory cookies slouží k marketingovým účelům, přičemž shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamních sdělení zájmům uživatelů webových stránek

Návštěvou webových stránek a povolením cookies v rámci nastavení prohlížeče (viz dále) souhlasíte s tím, že můžeme do vašeho koncového zařízení umístit soubory cookies uvedené shora.

IV. Kontrola a správa souborů cookies

Právní předpisy nám umožňují ukládání tzv. technických cookies do koncových zařízení, aniž by bylo třeba svolení uživatelů webových stránek. Pro ostatní typy cookies se vyžaduje souhlas.

Jako uživatel webových stránek udělujete souhlas se soubory cookies prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. V rámci tohoto nastavení můžete určit, zda má prohlížeč umožnit webovým stránkám ukládat cookies do vašeho koncového zařízení, případně můžete nastavit předvolby pro určité weby. Cookies již umístěné v úložišti vašeho koncového zařízení je možné v nastavení prohlížeče odstranit či požadovat upozornění týkající se ukládaných cookies. Provedete-li odstranění cookies, budou uložené informace trvale vymazány, což však může ovlivnit komfort při procházení webových stránek, případně zcela znemožnit některé jejich funkce.

Spolupracujeme s třetími subjekty (zpracovateli), které rovněž mohou při poskytování služeb cookies používat.

Používání souborů cookies může představovat zpracování osobních údajů. Údaje o společnosti Domanský s r.o. a o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje, jsou uvedeny v sekci https://www.domansky.cz/pouzivani-souboru-cookies/